Klasztor przy świętej grocie, okolice miejscowości Barkham.
Strona o niestandardowym podróżowaniu po Chinach.