Niewielki klasztor Żółtych Czapek, Barkham.
Strona o niestandardowym podróżowaniu po Chinach.