Jarmark przyświątynny, okolice miasteczka Tagong.
Strona o niestandardowym podróżowaniu po Chinach.