Karawana jaków, miasteczko Tagong.
Strona o niestandardowym podróżowaniu po Chinach.