Brama Świątyni Białego Obłoku (白云观 bai yun guan), Pekin. Dotknięcie płaskorzeźby na zwieńczeniu bramy przynosi pomyślność. By dotknąć kamienia, pani na zdjęciu musiała odstać swoje w półkilometrowej kolejce.
Strona o niestandardowym podróżowaniu po Chinach.